การเซ็นเซอร์ภาพเฉพาะจุด

การเซ็นเซอร์ภาพเฉพาะจุดสามารถทำได้ดังนี้

  1. เลือกรูปภาพที่เราต้องการเซ็นเซอร์แล้งคลิกแถบเครื่องมือ Tools

cen01

 

2. เลือกเมนูโมเสด ปรับขนาดของโมเสด สูงคือขนาดโมเสดใหญ่  ต่ำคือขนาดโมเสดเล็ก

cen02

 

3. คลิกเมาส์ซ้าย ในบริเวณที่ต้องการเซ็นเชอร์ภาพแล้วปล่อย  เราก็จะได้ รูปภาพที่เซ็นเชอร์ใน่ส่วนที่ไม่ต้องการ หลังจากนั้น ก็บันทึกรูป

cen03

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น