การตัดภาพในส่วนที่ต้องการ

เปิดโปรแกรมเลือกแก้ไขภาพpsc001

 

เลือกรูปภาพที่ต้องการตัดแล้วคลิกแท็บการตัดภาพ เพื่อเลือกรูปแบบการตัดภาพ

psc002

 

เลือกรูปแบบการตัดภาพแบบอิสระ

psc003

 

คลิกเมาค้างเพื่อเลือกส่วนที่ต้องการตัดเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วคลิก ปุ่มตัดภาพ

psc004

 

เราก็จะได้รูป ในส่วนที่เราตัด เสร็จแล้วอย่าลืมบันทึก

psc005

 

หากต้องการตัดรูปภาพ เป็นรูป วงกลมหรือวงรีให้คลิกเครื่องหมายถูกตรงช่อง ตัดภาพเป็นวงกลมหรือวงรี

แล้วก็ทำการคลิกเมาส์ค้างลากบริเวณที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิก ตัดภาพ

psc006

 

เราก็จะได้รูปภาพที่เราตัดเป็นแบบวงกลมหรือวงรี เสร็จแล้วบันทึก

psc007

 

เพียงทำตามขั้นตอนนี้ เราก็สามารถตัดรูปภาพในส่วนที่เราต้องการได้

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น