เพิ่มความคมชัด Sharpen ให้ภาพด้วย Photoscape

1.เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลือกแก้ไขภาพ Editor

sh001

2.เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะแก้ไข

3.เลือกเมนู ความคมชัด Sharpen

4.ปรับเลือกความความชัดตามต้องการ

**เพื่อไม่ให้เกิดภาพหลอน เราควรปรับค่า Radius ให้ไม่เกิน 1 และปรับค่า จำนวนAmount ให้ไม่เกิน 100% แต่อย่างไรก็ตามเราอาจจะปรับค่ามากกว่านี้ก็ได้

5.เสร็จแล้วคลิกตกลง

6.คลิกบันทึกรูปที่เราแก้ไข

sh002

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น