การเปลี่ยนภาษาไทยให้กับ Photoscape

การเปลี่ยนเมนูให้เป็นภาษาไทยให้กับ โปรแกรม Photoscape

1. อันดับแรงคลิกตรงสัญลักษณ์ ภาษา

ps016

 

2. เมื่อมีเมนูขึ้นมาให้คลิกเลือก Thai

ps017

 

3.เมื่อคลิกไทยแล้ว โปรแกรมจะให้เรายืนยันว่าต้องการเปลี่ยนภาษาหรือไม่ ให้เราคลิก YES

ps018

 

เมือคลิกเสร็จหน้าต่างเมนูต่างๆ ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้ว

ps019

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น