ส่วนประกอบในหน้าต่างโปรแกรม Photoscape

ps011-1

เรามาทำความรู้จักกับส่วนประกอบของโปรแกรม Photoscape

1.แถบหน้าต่าง

ps012

เป็นส่วนที่ความคำสั่งต่างๆของโปรแกรมไว้เป็น แถบๆ

หน้าหลัก (Photoscpae)  : ที่หน้าต่างหน้าหลักเป็นส่วนที่รวบรวมปุ่มคำสั่งในการปรับแต่งและจัดการภาพ ซึ่งเราจะกล่าวถึงรายละเอียดของปุ่มในหัวข้อถัดไปนะครับว่าทำงานอย่างไร
แสดงภาพ (Viewer):เป็นหน้าต่างที่แสดง ไฟล์ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์
แก้ไขภาพ (Edittor): เป็นหน้าต่างที่รวบรวมการปรับแต่ง และแก้ไขภาพ เช่น การใส่กรอบรูป ใส่ข้อความ และการเพิ่มวัตถุให้ภาพ เป็นต้นครับ
แก้ไขภาพเป็นกลุ่ม (Batch Editor) : คือการเปิดหน้าต่าง เพื่อแก้ไขภาพ หลายๆภาพในครั้งเดียวกัน
จัดหน้า (Page):  คือการจัดภาพให้อยู่ในกรอบเฟรม ที่มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก
รวมภาพ (combine):  เป็นการจัดรวมภาพในรูปแบบแสดงภาพ ทีีเรียงต่อกันหลายๆภาพ
ภาพเคลื่อนไหว (Animated GIF): เป็นหน้าต่างที่ใช้ภาพถ่าย ของเราให้เป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีไฟล์เป็นนามสกุล .gifด้วยวิธีง่ายๆด้วยการคลิกแล้วก็คลิก
พิมพ์ (Print): เป็นหน้าต่างสำหรับจัดการงานพิมพ์ ของโปรแกรม โฟโต้สเคป
ความช่วยเหลือ (Hepl):เป็นการสาธิตการใช้โปรแกรม โฟโต้สเคป

2.ปุ่มคำสั่งต่างๆ

ps013
ปุ่มคำสั่งต่างๆ จะอยู่ในแถบหน้าหลักซึ่งจะเป็นส่วนในการแก้ไขภาพต่างๆ ประกอบด้วย ปุ่มคำสั่งต่างๆ ดังนี้
แก้ไขภาพ (Editor): เปิดไปยังหน้าต่างเพื่อที่จะแก้ไขภาพ
แก้ไขภาพเป็นกลุ่ม (Batch Editor) : จะเปิดไปยังหน้าต่างแก้ไขภาพเป็นกลุ่ม
จัดหน้า (Page) : เปิดไปยังหน้าต่างการจัดหน้า
รวมภาพ (Combine) : เปิดไปยังหน้าต่างการรวมรวมภาพ
ภาพเคลื่อนไหว (Animated GIF) : เปิดไปยังหน้าต่างภาพที่เคลื่อนไหว
พิมพ์ (Print) : เปิดไปยังหน้าต่างพิมพ์ในโปรแกรม
แบ่งภาพ (Splitter) : เปิดไปยังหน้าต่างการแบ่งภาพ
ถ่ายภาพหน้าจอ (Screen Capture) : เปิดหน้าต่างถ่ายภาพหน้าจอเพื่อจับภาพหน้าจอที่ต้องการครับ
การเลือกสี (Color Picker): เปิดหน้าต่างการเลือกสี เพื่อเลือกสีภาพ
การแปลงไฟล์ RAW (Raw Converter):  เปิดไปยังหน้าต่างการแปลงไฟล์ RAW เพื่อที่จะแปลงนามสกุลไฟล์ภาพ
การเปลี่ยนชื่อไฟล์ (Rename) :  เปิดหน้าต่างการเปลี่ยนชื่อไฟล์
Paper Print :  เปิดหน้าต่าง Paper Print เพื่อพิมพ์ลายเส้นกระดาษปฏิทิน และกราฟ เป็นต้น
แสดงภาพ (Viewer) :  เปิดไปยังหน้าต่างแสดงภาพ

3. ปุ่มคำสั่งอื่นๆ

ps014
ปุ่มคำสั่งอื่นๆ เป็นปุ่มคำสั่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในโปรแกรม PhotoScape ประกอบด้วยปุ่ม 4 ปุ่ม ดังนี้ครับ
ตัวเลือก : สำหรับตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม
ภาษา : ใช้เปลี่ยนภาษาของโปรแกรม มีให้เลือก 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การค้นหาภาพเหมือน: การค้นหาภาพเหมือนเราจากอินเตอร์เน็ต
การประมวลผลภาพออนไลน์: การประมวลผลภาพจากสตูดิโอออนไลน์
4. แสดงตัวอย่างภาพเป็นส่วนควบคุมการแสดงภาพตัวอย่างจากเว็บไซต์ PhotoScape

ps015

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น