การดาวโหลดโปรแกรม Photoscape

การติดตั้งโปรแกรม Photoscap

1.ให้นักเรียนเข้าเว็บไซค์  http://www.photoscape.org/  เพื่อที่จะดาวโหลด

2. เมือเข้ามาแล้วให้คลิกที่ ฟรีดาวโหลด

ps001

 

3. เมื่อเข้ามาแล้วคลิก Download Now

ps002

 

4. เมื่อคลิกดาวโหลดแล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้คลิก Download Now อีกคร้ง

ps003

 

5. เมื่อคลิกเสร็จให้รอ สักครู่ เว็บจะถามถึง ที่เก็บไฟล์ดาวโหลด

ps004

 

6. เมื่อขึ้นหน้าต่างขึ้นมา ให้เราเลือก ที่เก็บไฟล์ ว่าจะเก็บใน Dive ไหน Folder ไหน เสร็จแล้วคลิกปุ่มบันทึก

ps005

 

7.  เมื่อดาวโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเข้าไปที่ โฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์

ps006

 

เสร็จสิ้นการดาวโหลดโปรแกรม Photoscape

 

 

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น