การยกเลิกการส่งงาน

1. เมื่อนักเรียนเข้ามาในห้องเรียนแล้วให้คลิกเข้าไปในใบงานที่ครูได้มอบหมาย

2. จะมีปุ่ม ยกเลิกการส่ง ให้นักเรียนคลิกยกเลิกการส่ง

s006

 

3. เมื่อคลิกแล้ว จะปรากฏข้อความยืนยันการ ยกเลิกการส่งงานขึ้นมาให้นักเรียนยืนยัน การยกเลิก

s007

 

4.  เมื่อยกเลิกเสร็จ สถานะงานขอเราก็จะเป็นยกเลิกการส่งงาน และนักเรียนก็จะสามารถแก้ไขงานได้

s008

 

เมื่อแก้ไขเสร็จ ก็ทำตามขั้นตอนการส่งงานได้เลย

 

 

 

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น