การเช็คงานว่าได้รับการตรวจแล้วหรือยัง

ให้นักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนและดูงานที่เราทำ  ถ้าครูตรวจแล้วจะมีข้อความแสดงว่า ส่งคืนแล้ว

s005-2

 

2. ให้นักเรียนคลิก  เปิด  เพื่อเข้าไปดูคะแนนที่ได้

s005-3

 

 

 

3. เมื่อเข้ามาจะมีคะแนนที่ครูให้อยู่ด้านมุมขวาบน

s005-4

 

เพียงแค่นี้นักเรียนก็สามารถตรวจสอบคะแนนที่ครูให้หลังจากทำงานเสร็จ..

 

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น