การทำงานและส่งงานใน Classroom

1. อันดับแรกให้เปิด Google Chrome ขี้นมาแล้วเข้าเว็บ  http://classroom.google.com

2.ใส่ Email ของนักเรียน (เช่น  kiattisak@maeoowit.ac.th)

3. เสร็จแล้วคลิก ถัดไป

c001

 

4.  หลังจากที่คลิกถัดไปถ้าเราใส่ Email ถูกต้องจะปรากฏชื่อและ Email ของนักเรียน ให้นักเรียนใส่ รหัสผ่านที่นักเรียนจำได้

5. เสร็จแล้วคลิก ลงชื่อเข้าใช้

c002

 

6.เมื่อเข้า Classroom เรียบร้อยแล้วจะมี รายวิชาที่เราได้ทำการลงเข้าร่วมชั้นเรียน ให้คลิกเพื่อเข้าชั้นเรียน

c009

 

7. เมื่อเข้ามาในชั้นเรียนจะปรากฎงานที่ครูสั่งไว้ ขี้นมาให้นักเรียนคลิกเปิดได้เลย

c010

 

8.  เมือคลิกเปิดแล้วใบงานอาจจะมีไฟล์ใบงานให้เราคลิกใบงานที่มี เพื่อเปิดดูคำถามหรือแบบฝึกหัดที่ครูให้

และสถานนะการส่งงานจะขึ้น ยังไม่เสร็จ

c011

 

9.  เมื่อได้ใบงานแล้วให้นักเรียนคลิก สร้างเอกสารเพื่อที่จะทำงานส่งครู

s001

 

10.  เมื่อคลิกสร้างเอกสารแล้ว จะมีเอกสารที่เราสร้างขึ้นให้คลิกเพื่อทำงาน ที่ได้รับมอบหมาย

s002

 

11.  เมื่อคลิกจะปรากฏหน้าต่างเอกสารเปล่าขี้นมา นักเรียนก็สามารถทำงานส่งได้

12. เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มส่ง ที่ด้านขวามือ เพื่อที่จะส่งงาน

s003

 

13. เมื่อเราคลิกส่งจะปรากฎข้อความยืนยันการส่งงานขี้นมาอีกครั้งให้นักเรียนคลิก ยืนยันการส่ง

s004

 

14. เมื่อคลิกส่งเรียบร้อยแล้ว มุมด้านขวาของงานจะมีข้อความแสดงว่า เสร็จสิ้น

15. เมื่อส่งงานเรียบร้อยให้คลิกลูกศร กลับไปยัง หน้าหลักของชั้นเรียน

s005

 

16.   หน้าต่างหลักก็จะแสดงข้อความว่า งานที่เราทำ เสร็จสิ้น

s005-1

 

และนี่เป็นการทำงานส่ง ทาง Google Classroom

 

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น