การใช้งาน Email โรงเรียน

อันดับแรกให้นักเรียนเป็น google chrome เพื่อเข้าเวปไซค์ http://www.google.co.th  ก่อน

เมื่อเข้าสู่เว็บไซค์แล้วให้นักเรียนคลิกปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้งาน

g001

3. ป้อน Email ที่ครูแจ้งให้นักเรียนก่อนเข้าเรียนในวันแรก  ( Email จะเป็นชื่อของนักเรียนตามด้วย @maeoowit.ac.th ตัวอย่างเช่น  kiattisak@maeoowit.ac.th)

4. เมื่อป้อน Email เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม  ถัดไป

g002

 

5. ใส่รหัสผ่านที่ครูให้มาพร้อมกับ Email คือ 12345678

6. คลิกเครื่องหมายถูก ออกจาก [คงอยู่ในระบบ]

7. คลิกลงชื่อเข้าใช้

g003

 

8. เมื่อใส่รหัสผ่าน ถูกต้อง ก็จะเข้าหน้ายินดีต้อนรับ และให้นักเรียนคลิกที่ปุ่ม ยอมรับและไปยังบัญชีของฉัน

g004

 

9. เมื่อคลิกปุ่มยอมรับเสร็จก็จะเข้าสู่หน้า เปลี่ยนรหัสผ่าน ในหน้านี้ให้นักเรียนใส่รหัสผ่านที่คืนอื่นไม่สามารถรู้ และนักเรียนสามารถจำได้ง่าย โดยให้ใส่ให้เหมือนกันทั้งสองช่อง

10.เมื่อใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วให้นักเรียนคลิกปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน

g005

 

11.  เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขี้นหน้าต่างว่าเรา Login สำเร็จ

g006

 

12. เราสามารถคลิกสัญลักษณ์รูปคน เพื่อดูรายละเอียดของเรา เมื่อเราคลิกเสร็จก็จะแสดงข้อมูล Email ของเรา

g007

เพียงแค่นี้ นักเรียน ก็สามารถใช้ Email ของทางโรงเรียนได้

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น