การแทรก File Multimedia

1. ไฟล์ที่สามารถแทรกได้ File Multimedia ได้แก่- Flash       .swf- Movie       .avi , .mpg- Sound     .mid , .mp3

2. การนำไฟล์มัลติมีเดีย ประกอบด้วยภาพ ภาพเคลื่อนไหว สีและเสียง เริ่มต้น ผู้ใช้ต้องเตรียมพื้นที่ไว้ ดังภาพ

3. การแทรกไฟล์มัลติมีเดีย ให้คลิกเมนู Insret > Multimedia หรือ คลิกไอคอน

4. คลิกปุ่ม Select Multimedia เพื่อเลือกไฟล์มัลติมีเดีย (ในบทนี้จะเลือกไฟล์ Common media )

n1

5. กำหนดค่าคุณสมบัติ

n2

7. กำหนดค่าคุณสมบัติแล้วย้ายตำแหน่ง

n3

n4

ให้จัดตำแหน่งของไฟล์ตามความเหมาะ ดังภาพ และบันทึกไฟล์การทดลองแสดงผลเฉพาะหน้านี้ ให้คลิกไอคอน Page Preview  n5

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น