การสร้างหนังสือ

เริ่มด้วยการ สร้างปกหนังสือ

เมื่อสร้างแฟ้มใหม่และกำหนดคุณสมบัติของแฟ้มหนังสือ แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ให้สร้างโฟลเดอร์ที่จะเก็บข้อมูล e-book ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ในไดร์ฟ: D\my e-book ก่อนแล้วย้ายข้อมูลที่จะใช้ทั้งหมดลงเก็บไว้ อาจสร้างโฟลเดอร์ย่อยอีกเพื่อเก็บไฟล์เสียง ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ แล้วจึงสร้างเอกสารเปล่าขึ้นมาหนึ่งหน้า กำหนดขนาดเป็น 700×600 pixels2. แบ่งครึ่งหน้าหนังสือเป็น

2 ส่วนเท่าๆ กัน โดยคลิกที่ไม้บรรทัดด้านบน หากกำหนดความกว้างของหนังสือเท่ากับ 700 pixels ให้คลิกที่จุด 350

f1

3. จากนั้นให้เลือกที่กล่องเครื่องมือ Insert Box หรือ เมนู Insert > Box

f2

จะปรากฏ Dialog Box สีขึ้นมา

f5

ให้เราเลือกสีเดียวกับที่เราได้กำหนดไว้ใน Transparent Colour

 

4. กำหนดค่าให้หน้าปกฝั่งซ้ายมือหายไปโดยการเลือก Tools > Book Transparency

f4

ที่หัวข้อ Eazy shape ให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้า With Transparency แล้วเลือก Select ดังรูปเพื่อเลือกสี

f5

 

5. ทำการขยายกล่องสีม่วงให้เต็มหน้ากระดาษด้านซ้าย พื้นที่สีม่วงจะเป็นส่วนที่ไม่แสดงภาพใด ๆ จะแสดงเฉพาะส่วนของปกหน้าด้านขวา

f3

 

6. การสร้างหน้าปกหน้า: สร้างตัวอักษรบนหน้าปกเอกสารเปล่า ให้เลือกเครื่องมือการสร้างตัวอักษร

f6

(1) แล้วพิมพ์ข้อความลงไปตามรูปแล้วปรับค่าสีตัวอักษรให้เป็นสีบรอนซ์เงิน กับสีส้ม

(2) ตามรูปโดยการเลือกที่ตัวอักษรก่อนแล้วจึงเลือกสี พร้อมทั้งกำหนดให้ตัวอักษรเป็นแบบหนา

(3) และเป็นภาษาไทยรูปแบบ Ms sans Serif

(4) ถ้าจะแก้ไขก็ให้ไปดับเบิลคลิกที่ตัวอักษร

(5) ก็จะได้หน้าต่างที่จะทำการแก้ไข

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น