การติดตั้งโปรแกรม DeskTop Author

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ดาวน์โหลด File Program

2. หลังจากดาวน์โหลดมาแล้วให้แตกไฟล์ที่ Zip ไว้ จะได้ไฟล์ ชื่อ DTAEVL.EXE

04

3. ให้ดับเบิลคลิกไฟล์ DTAEVL.EXE จะปรากฏกรอบเริ่มต้นการติดตั้ง ดังภาพ

05

 

4. จากนั้น จะแสดงกรอบยินดีต้อนรับสำหรับการติดตั้งโปรแกรม ให้คลิกปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการต่อไป

06

 

5. จะปรากฏหน้าต่าง ข้อตกลงเกี่ยวลิขสิทธิ์โปรแกรม DeskTop Author 6.8.1 ให้คลิกเลือก I accept the license agreement แล้วคลิกปุ่ม Next >

07

 

6. ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และสถานที่ทำงาน และเลือกรูปแบบการใช้งาน ดังภาพ จะนั้นให้คลิกปุ่ม Next >

08

 

7. กำหนดที่ตั้งของไฟล์โปรแกรม ให้คลิกปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการต่อไป

09

 

8. คลิกปุ่ม Next > เริ่มต้นติดตั้งโปรแกรมต่อไป

10

 

 

9. โปรแกรมกำลังดำเนินการติดตั้ง ให้รอประมาณ ไม่เกิน 1 นาที (แล้วแต่ความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์)

11

 

10. ให้ยกเลิกเครื่องหมายถูกในช่อง Launch DeskTopAuthor Evaluation ออกก่อน แล้วคลิกปุ่ม Finish เป็นอันสิ้นสุดการติดตั้ง

12

 

และนี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรมครับ

13

 

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น