การจัดขนาด ลักษณะ ของสีตัวอักษร (Font)

ขนาดของตัวอักษร

เราสามารถกำหนดขนาดของตัวอักษรได้ 2 วิธี

1. ในกรณีที่เป็นหัวข้อ (Heading) สามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้

<H1>ขนาดใหญ่สุด</H1>
<H2>ขนาดใหญ่</H2>
<H3>ขนาดกลาง</H3>
<H4>ขนาดปกติ</H4>
<H5>ขนาดเล็ก</H5>
<H6>ขนาดเล็กสุด<H6>

2. ในกรณีทั่วไป จะใช้คำสั่ง <FONT SIZE=ค่าตัวเลข> เช่น

<FONT SIZE=3>ตัวอักษรขนาด 3</FONT> หรือ
<FONT SIZE=5>ตัวอักษรขนาด 5</FONT>

ตัวอย่าง

00

ลักษณะของตัวอักษร

ลักษณะของตัวอักษร สามารถกำหนดได้ 3 แบบคือ

<B>ตัวหนา</B>
<I>ตัวเอียง</I>
<U>ขีดเส้นใต้ตัวอักษร</U> 

ตัวอย่าง

02

 

ชนิด(Font) ของตัวอักษร

การเลือก Font ของตัวอักษร สามารถทำได้โดยใช้คำสั่งดังนี้

<FONT FACE=”ชื่อFONT”> เช่น
<FONT FACE=”Ms Sans Serif”> 

สีของตัวอักษร
สีของตัวอักษร สามารถกำหนดได้ 2 แนวทางคือ

1. ใช้คำสั่ง <FONT COLOR=ชื่อสี> เช่น
<FONT COLOR=red>ตัวอักษรสีแดง</FONT> หรือ
<FONT COLOR=green>ตัวอักษรสีเขียว</FONT>

2. ใช้คำสั่ง <FONT COLOR=รหัสสี> เช่น
<FONT COLOR=#FF00FF>ตัวอักษรสีชมพู</FONT> หรือ
<FONT COLOR=#0000FF>ตัวอักษรสีน้ำเงิน</FONT>

ตัวอย่าง

01

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น