โครงสร้างภาษา HTML

โครงสร้างภาษา HTML
ภาษาคอมพิวเตอร์ทุก ๆ ภาษาจะมีโครงสร้างเฉพาะ ภาษา HTML ก็เช่นกัน โครงสร้างของภาษา HTML นั้นเป็นโครงสร้างที่ใช้งานง่าย และเข้าใจได้ไม่ยากนัก รูปแบบโครงสร้างของภาษา HTML มีดังนี้

รูปแบบโครงสร้าง HTML

<html>
<head><title> ตรงนี้คือส่วนของข้อความที่จะปรากฏที่ Title Bar ของ Browser</title></head>
<body>
ตรงนี้คือส่วนข้อความหรือเนื้อหา ที่ต้องการให้ปรากฏที่ Web browser
</body>
</html>
จะสังเกตได้ว่า Tag ที่มีปรากฏอยู่จะมีทั้งหมด 4 Tag ดังนี้
1. <html></html>
2. <head></head>
3. <title></title>
4. <body></body>

เมื่อลองสังเกตดูเราจะพบสัญลักษณ์ <…> และ </…> เป็นคู่ จากโครงสร้างจะมี <…> 4 ตำแหน่ง และ </…> อีก 4 ตำแหน่ง ซึ่งลักษณะการเขียน HTML จะมีลักษณะแบบนี้ สัญลักษณ์ <…> เราเรียกว่าการเปิด Tag ส่วน </…> คือการปิด Tag นั้นเอง โดยส่วนใหญ่รูปแบบของการเขียน HTML จะมีการเปิดและปิด Tag แต่ก็มียกเว้นบ้าง สำหรับแท็กบางแท็ก ที่ไม่จำเป็นต้องมีการปิดแท็ก
Tip HTML
การบันทึก (Save)ไฟล์เอกสาร HTML
การบันทึกไฟล์ที่เขียนด้วยภาษา HTML เพื่อแสดงผลผ่านทาง Web browser ทำได้โดยการ Save as เป็น filename.html หรือ filename.htm

การแสดงผลของการเขียน HTML
เราสามารถดูผลของการเขียนคำสั่ง ที่ได้บันทึกเป็นไฟล์เอกสาร .html หรือ .htm ผ่านทางเว็บ Web browser โดยหากในเครื่องของคุณมี Web browser คุณสามารถดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์เอกสาร HTML ของคุณได้เลย เอกสาร HTML จะถูกเรียกให้แสดงผลด้วย Web browser ของคุณอัตโนมัติ หรือหากไม่เปิดด้วยวิธีการนี้ คุณอาจเปิด Web browser ขึ้นมาก่อน จากนั้น ทำการพิมพ์ที่ช่อง Address ของ Web browser โดยระบุเส้นทางการเข้าถึงไฟล์เอกสารที่คุณได้บันทึกไว้ เช่น

หากคุณบันทึกเอกสาร HTML ของคุณไว้ที่ไดร์ว C: ในโฟลเดอร์ชื่อ HTML โดยคุณบันทึกชื่อเอกสารชื่อว่า myhomepage.html คุณก็ระบุที่ช่อง Address ของ Web browser ดังนี้

C:/HTML/work01.html แล้วกด Enter เพียงเท่านี้คุณก็จะเห็นผลของการเขียนภาษา HTML ของคุณแล้ว
** หมายเหตุ หากคุณทดสอบการแสดงผลแล้ว หน้า Web browser ของคุณไม่ปรากฏอะไรเลย หรือ แท็กบางแท็กที่คุณเขียนไม่แสดงผล พึงระลึกไว้ว่าคุณอาจเขียน Tag นั้น ๆ ผิดพลาด ลองกลับไปเช็คอีกรอบ เพราะการเขียน HTML นี้ หากมีอะไรที่เราเขียนผิดพลาด โปรแกรมจะไม่แจ้งให้เราทราบว่าผิดพลาดที่ตรงไหน แต่จะไม่แสดงผลคำสั่งของแท็กนั้น ๆ

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น