ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม PhotoshopCS3

เมื่อเราเข้าสู่โปรแกรม PhotoshopCS3 แล้วหน้าตาโปรแกรมแบบนี้นะครับ

เรามาดูว่า ส่วนประกอบของโปรแกรม PhotoShopCS3 มีอะไรบ้างนะครับ

001

แถบเมนู

เป็นเมนูหลักที่ใช้สั่งการของโปรแกรม ประกอบด้วยคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้จัดการกับไฟล์ภาพ ทำงานกับภาพ และปรับค่าต่าง ๆ โดยเมนูนี้มีเมนูย่อย ๆ ให้เลือกใช้งาน

แถบตัวเลือก

เป็นส่วนที่ใช้ในการปรับแต่งการทำงานของเครื่องมือต่าง ๆ รายละเอียดในออปชั่นบาร์จะเปลี่ยน
ไปตามเครื่องมือที่เลือกใช้

แถบเครื่องมือ

ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ทีจำเป็นสำหรับการทำงานใน Photoshop เนื่องจากมีเครื่องมือเป็นจำนวนมาก จึงมีการรวบรวมเครื่องมือบางอย่างที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน ไว้ในปุ่มเดียวกัน โดยมีจะมีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมสีดำอยู่ที่มุมขวาล่าง เพื่อบอกว่ายังมีเครื่องมีอื่นซ่อนอยู่อีก

แถบเครื่องมือ

กล่องเครื่องมือ Toolbox ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาดภาพ ตกแตกแต่งภาพ และแก้ไข ภาพ โดยบนปุ่มหนึ่ง ๆ จะมีปุ่มที่ซ่อนด้วยหลายเครื่องมือ หลายชิ้นอยู่รวมกัน

แถบพาเล็ต

คือกรอบที่ใช้ควบคุมคุณสมบัติต่างๆของแต่ละอุปกรณ์การทำงาน

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น