เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Photoshop CS3

เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Photoshop CS3

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน   003  เพื่อเข้าสู่โปรแกรม Photoshop CS3

2. เมื่อเข้ามาเราก็จะเข้าสู่โปรแกรม Photoshop CS3 หน้าตาแบบนี้นะครับ

002

3. เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถใช้งานโปรแกรม PhotoShop CS3  ได้แล้วครับ

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น