การติดตั้งโปรแกรม Raptor

 

 

 

1.  เข้าเวป  raptor.martincarlisle.com  เพื่อดาวโหลดโปรแกรม

2.  คลิก  ปุ่ม Download ได้เลย001

4. เมื่อดาวโหลดมาแล้วให้ ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวโหลดมา ในที่นี้ เป็นเวอร์ชั่น  2012

002

 

5.เมื่อดับเบิ้ลคลิกแล้ว ถ้าขี้นหน้าต่างแบบนี้ ให้คลิกปุ่ม Run

003

 

6. เมื่อคลิกแล้ว จะขี้นหน้าต่างแบบนี้ ให้คลิก Next ได้เลย004

 

7.  หน้าต่างนี้จะแสดงโฟลเดอร์ปลายทางที่เราจะติดตั้ง ถ้าไม่มีการแก้ไข ให้คลิก  Next ได้เลย

005

 

8.  ขี้นหน้าต่าง Confirm ให้คลิก Next ได้เลย006

 

9. เราจะรอจนแถบ วิ่งจนเต็มครับ 007

 

10.  เมื่อแถบเต็มจะปรากฏปุ่ม Close ได้เลย008

 

เพียงเท่านี้เราก็ได้ โปรแกรม Raptor พร้อมใช้งานแล้วครับ

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น