วิธีการติดตั้งโปรแกรม Webpage Maker

โปรแกรม Webpage Maker เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปที่ช่วยให้สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ง่ายๆ โดยอาศัยความรู้เรื่องการทาเว็บไซต์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โปรแกรมมีขนาดเล็ก สามารถดาวน์โหลดตัวโปรแกรมได้ที่ http://www.webpage-maker.com แต่จะเป็นตัวแชร์แวร์ (ทดลองใช้ 15 วัน) หากสนใจสามารถซื้อได้ในราคา $49.00

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Webpage Maker Ver. 3.03

1. คลิกที่ไฟล์ setup.exe จะได้หน้าจอ ดังภาพด้านล่าง

 

2  คลิก Next

 

3.เลือก I accept the agreement  แล้วคลิก Next

 

4.  โปรแกรมจะให้กำหนดโฟลเดอร์ที่ต้องการติดตั้ง  คลิก Next

 

5.  โปรแกรมให้ยืนยันการสร้างโฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์ ตอบ Yes

 

6.  คลิก Next

 

7.  คลิกเลือก Create a desktop icon เพื่อสร้าง Shotcut บนหน้าจอ desktop แล้ว คลิก Next

 

8.  โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ให้ทราบ  อ่านแล้ว  คลิก Install

 

9.  คลิกเครื่องหมายถูกหน้า Launch Web Page Maker  เสร็จแล้วคลิก Finish

 

10.  เมื่อคลิก Finish แล้วโปรแกรมก็จะปรากฎขี้นมา เป็นอัน เสร็จการติดตั้ง โปรแกรม Webpage Maker

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น