ก่อนเปิดใช้งานเวป ห้องเรียนออนไลน์

ขั้นตอนการปิด IDM เพื่อเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์  http://online.kiattisak.net

1.เปิดโปรแกรม ID ขี้นมา

2.  คลิกเลือก   ตัวเลือก  (รูปฟันเฟืองสองตัว)

01

3.  จะขึ้นหน้า ต่างตั้งค่าขี้นมา ให้ดูใน แทป ทั่วไป แล้ว หาโปรแกรม Browser ที่เราใช้ ในที่นี้ใช้โปรแกรม Firefox เปิด ก็จะคลิกลูกศรหน้า Firefox ออก

4.  เสร็จแล็วก็คลิก OK เป็นอันเสร็จขั้นตอนการปิด IDM ดาวโหลดอัติโนมัติ

02

เกียรติศักดิ์

Blog นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน ได้สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น