ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับอินเตอร์เน็ต

19 กรกฎาคม 2013 เกียรติศักดิ์ 0

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า  อินเตอร์เน็ต(Internet) ถือว่าเป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างเสรี ไม่มีการปิดกั้น ทําให้มีการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารกันอย่างมากมายและเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว  มีการแลกเปลี่ยนสาระความรู้

ก่อนเปิดใช้งานเวป ห้องเรียนออนไลน์

8 กรกฎาคม 2013 เกียรติศักดิ์ 0

ขั้นตอนการปิด IDM เพื่อเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์  http://online.kiattisak.net 1.เปิดโปรแกรม ID ขี้นมา 2.  คลิกเลือก   ตัวเลือก  (รูปฟันเฟืองสองตัว) 3.  จะขึ้นหน้า ต่างตั้งค่าขี้นมา ให้ดูใน แทป ทั่วไป แล้ว หาโปรแกรม Browser ที่เราใช้ ในที่นี้ใช้โปรแกรม […อ่านต่อ…]

No Picture

ทิศทางการนำเทคโนโลยีมกับการศึกษา

4 กรกฎาคม 2013 เกียรติศักดิ์ 0

การนำเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในประเทศไทย จะมีทิศทาง ดังนี้ 1.มีการใช้สื่อการ สอนเป็นรายบุคคลมากขึ้น เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตกับการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังใช้ระบบการศึกษาทางไกลมากขึ้นในระดับที่สูงกว่าประถมศึกษา

No Picture

“โซเชียล เน็ตเวิร์ก” ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน

4 กรกฎาคม 2013 เกียรติศักดิ์ 0

“โซเชียล เน็ตเวิร์ก” ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน ทุกวันนี้คำว่า “เว็บไซต์ โซเชียล เน็ตเวิร์ก” หรือ “เครือข่ายสังคมออนไลน์” ไม่ใช่คำใหม่ในสังคมอีกแล้ว โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวั […อ่านต่อ…]

บอกกล่าว

4 กรกฎาคม 2013 เกียรติศักดิ์ 0

WebSite นี้จัดขี้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาคอมพิวเตอร์ จากทุกๆ เวปไซค์ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนแม้อ้อวิทยาคม สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ ทดสอบ ฯลฯ ซึ่งทางผู้จัดทำมิได้แสวงหาผลประโยชน์ไดๆทั้งสิ้น