การยกเลิกการส่งงาน

19 พฤษภาคม 2016 เกียรติศักดิ์ 0

1. เมื่อนักเรียนเข้ามาในห้องเรียนแล้วให้คลิกเข้าไปในใบงานที่ครูได้มอบหมาย 2. จะมีปุ่ม ยกเลิกการส่ง ให้นักเรียนคลิกยกเลิกการส่ง   3. เมื่อคลิกแล้ว จะปรากฏข้อความยืนยันการ ยกเลิกการส่งงานขึ้นมาให้นักเรียนยืนยัน การยกเลิก   4.  เมื่อยกเลิกเสร็ […อ่านต่อ…]

การเช็คงานว่าได้รับการตรวจแล้วหรือยัง

19 พฤษภาคม 2016 เกียรติศักดิ์ 0

ให้นักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนและดูงานที่เราทำ  ถ้าครูตรวจแล้วจะมีข้อความแสดงว่า ส่งคืนแล้ว   2. ให้นักเรียนคลิก  เปิด  เพื่อเข้าไปดูคะแนนที่ได้       3. เมื่อเข้ามาจะมีคะแนนที่ครูให้อยู่ด้านมุมขวาบน   เพียงแค่นี้นักเรียนก็สามาร […อ่านต่อ…]

การทำงานและส่งงานใน Classroom

19 พฤษภาคม 2016 เกียรติศักดิ์ 0

1. อันดับแรกให้เปิด Google Chrome ขี้นมาแล้วเข้าเว็บ  http://classroom.google.com 2.ใส่ Email ของนักเรียน (เช่น  kiattisak@maeoowit.ac.th) 3. เสร็จแล้วคลิก ถัดไป   4.  หลังจากที่คลิกถัดไปถ้าเราใส่ Email ถูกต้องจะปรากฏชื่อและ Email ของนักเรียน ให […อ่านต่อ…]

การเข้าใช้งาน Classroom

4 พฤษภาคม 2016 เกียรติศักดิ์ 0

การเข้าใช้งาน Google Classroom ของโรงเรียน 1. อันดับแรกให้เปิด Google Chrome ขี้นมาแล้วเข้าเว็บ  http://classroom.google.com 2.ใส่ Email ของนักเรียน (เช่น  kiattisak@maeoowit.ac.th) 3. เสร็จแล้วคลิก ถัดไป   4.  หลังจากที่คลิกถัดไปถ้าเราใส่ Email […อ่านต่อ…]

การใช้งาน Email โรงเรียน

4 พฤษภาคม 2016 เกียรติศักดิ์ 0

อันดับแรกให้นักเรียนเป็น google chrome เพื่อเข้าเวปไซค์ http://www.google.co.th  ก่อน เมื่อเข้าสู่เว็บไซค์แล้วให้นักเรียนคลิกปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้งาน 3. ป้อน Email ที่ครูแจ้งให้นักเรียนก่อนเข้าเรียนในวันแรก  ( Email จะเป็นชื่อของนักเรียนตามด้วย @maeoowi […อ่านต่อ…]