การแทรก File Multimedia

6 พฤศจิกายน 2014 เกียรติศักดิ์ 0

1. ไฟล์ที่สามารถแทรกได้ File Multimedia ได้แก่- Flash       .swf- Movie       .avi , .mpg- Sound     .mid , .mp3 2. การนำไฟล์มัลติมีเดีย ประกอบด้วยภาพ ภาพเคลื่อนไหว สีและเสียง เริ่มต้น ผู้ใช้ต้องเตรียมพื้นที่ไว้ ดังภาพ 3. การแทรกไฟล์มัลติมีเดีย ให้คล […อ่านต่อ…]

การสร้างหนังสือ

6 พฤศจิกายน 2014 เกียรติศักดิ์ 0

เริ่มด้วยการ สร้างปกหนังสือ เมื่อสร้างแฟ้มใหม่และกำหนดคุณสมบัติของแฟ้มหนังสือ แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ให้สร้างโฟลเดอร์ที่จะเก็บข้อมูล e-book ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ในไดร์ฟ: D\my e-book ก่อนแล้วย้ายข้อมูลที่จะใช้ทั้งหมดลงเก็บไว้ อาจสร้างโฟลเดอร์ย […อ่านต่อ…]

การกำหนดคุณสมบัติของแฟ้มข้อมูลหนังสือ

6 พฤศจิกายน 2014 เกียรติศักดิ์ 0

ปิดโปรแกรม Desktop Author ขึ้นมา เลือก New จะปรากฏหน้าต่าง Book Properties เพื่อให้ผู้ใช้กำหนดคุณสมบัติของแฟ้มหนังสือ   1. กำหนดรายละเอียดดังนี้ 1. Width : เลือกความกว้างของหนังสือ 2. Height : เลือกความสูงของหนังสือ 3. Border Colour : เลือกสีของ […อ่านต่อ…]

No Picture

ส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author

6 พฤศจิกายน 2014 เกียรติศักดิ์ 0

1. New ใช้สำหรับการสร้างงานใหม่ 2. Open ใช้สำหรับเปิดงานที่มีอยู่แล้วเพื่อดูหรือแก้ไข 3. Save ใช้สำหรับบันทึกไฟล์งานที่ได้ทำขึ้น 4. Page ใช้สำหรับชมตัวอย่าง (Preview) งานที่ได้ทำขึ้นมา 5. Package (EXE) ใช้บีบอัดไฟล์งานทั้งหมดที่ทำขึ้นมาให้รวมเป็นไฟล์ […อ่านต่อ…]

No Picture

การติดตั้งโปรแกรม DeskTop Author

6 พฤศจิกายน 2014 เกียรติศักดิ์ 0

ขั้นตอนการติดตั้ง 1. ดาวน์โหลด File Program 2. หลังจากดาวน์โหลดมาแล้วให้แตกไฟล์ที่ Zip ไว้ จะได้ไฟล์ ชื่อ DTAEVL.EXE 3. ให้ดับเบิลคลิกไฟล์ DTAEVL.EXE จะปรากฏกรอบเริ่มต้นการติดตั้ง ดังภาพ   4. จากนั้น จะแสดงกรอบยินดีต้อนรับสำหรับการติดตั้งโปรแกรม […อ่านต่อ…]

No Picture

ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

6 พฤศจิกายน 2014 เกียรติศักดิ์ 0

ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้คือ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบตำรา (Textbooks) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รูปหนังสือปกติที่พบเห็นทั่วไป หลักหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการแปลงหนังส […อ่านต่อ…]

No Picture

วิวัฒนาการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

6 พฤศจิกายน 2014 เกียรติศักดิ์ 0

วิวัฒนาการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาหรือวิวัฒนาการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่าความคิดใน เรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ปรากฏในนิยายทางวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ภายหลังปี ค.ศ. 1940 เป็นหลัก การใหม่ของคอมพิวเตอร์ตามแบบแผน IBM […อ่านต่อ…]

No Picture

ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

6 พฤศจิกายน 2014 เกียรติศักดิ์ 0

ความหมาย        ได้มีผู้ให้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไว้หลายความหมาย ได้แก่ เป็นคำเฉพาะที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งพิมพ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์และมัลติมีเดีย โดย เฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นจานข้อมูลเสียง (Optical disc) เช่น ซีดีรอม และซี […อ่านต่อ…]