การสร้างเวปไซค์ด้วยWebpage Maker

14 กรกฎาคม 2013 เกียรติศักดิ์ 0

ก่อนที่จะลงมือสร้างเว็บไซค์เราต้องกำหนดรายละเอียดต่างๆ ก่อนดันนี้ นะครับ 1. เว็บเพ็จที่จะสร้างมีจำนวนกี่หน้าก็ตามแต่  หน้าโฮมเพจหรือหน้าแรกจะต้องตั้งชื่อว่า index.html 2. สร้างโฟลเดอร์ที่ใช้สำหรับเก็บไฟล์โปรเจ็ค ของ Webpage Maker และไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ […อ่านต่อ…]

ส่วนประกอบของ Webpage Maker

14 กรกฎาคม 2013 เกียรติศักดิ์ 0

ส่วนประกอบของหน้าโปรแกรม Webpage Maker เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จ สามารถเปิดโปรแกรมโดยการไปที่  Start > Programs > Web page Maker > Web page Maker จะไดหน้าจอดังภาพด้านล่าง

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Webpage Maker

14 กรกฎาคม 2013 เกียรติศักดิ์ 0

โปรแกรม Webpage Maker เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปที่ช่วยให้สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ง่ายๆ โดยอาศัยความรู้เรื่องการทาเว็บไซต์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โปรแกรมมีขนาดเล็ก สามารถดาวน์โหลดตัวโปรแกรมได้ที่ http://www.webpage-maker.com แต่จะเป็นตัวแชร์แวร์ (ทดลองใช้ 15 ว […อ่านต่อ…]