ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Flash

8 กันยายน 2017 เกียรติศักดิ์ 0

โปรแกรม Flash คืออะไร ? โปรแกรม Flash เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย, ภาพเคลื่อนไหว (Animation), ภาพกราฟิกที่มีความคมชัด เนื่องจากเป็นกราฟิกแบบเว็คเตอร์(Vector), สามารถเล่นเสียงและวีดิโอ แบบสเตริโอได้, สามารถสร้างงานให้โต้ตอบกับ .swf   […อ่านต่อ…]

ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

7 กันยายน 2017 เกียรติศักดิ์ 0

ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ 1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ 2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 3. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน 4. การลงมือทำโครงงาน 5. การเขียนรายงาน 6. การนำเสนอและแสดงโครงงาน 1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ โดยทั่วไปเรื่องที่จะนำม […อ่านต่อ…]

หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

7 กันยายน 2017 เกียรติศักดิ์ 0

โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเีรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนเองสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพ […อ่านต่อ…]

การเซ็นเซอร์ภาพเฉพาะจุด

15 กันยายน 2016 เกียรติศักดิ์ 0

การเซ็นเซอร์ภาพเฉพาะจุดสามารถทำได้ดังนี้ เลือกรูปภาพที่เราต้องการเซ็นเซอร์แล้งคลิกแถบเครื่องมือ Tools   2. เลือกเมนูโมเสด ปรับขนาดของโมเสด สูงคือขนาดโมเสดใหญ่  ต่ำคือขนาดโมเสดเล็ก   3. คลิกเมาส์ซ้าย ในบริเวณที่ต้องการเซ็นเชอร์ภาพแล้วปล่อย   […อ่านต่อ…]

การตัดภาพในส่วนที่ต้องการ

25 สิงหาคม 2016 เกียรติศักดิ์ 0

เปิดโปรแกรมเลือกแก้ไขภาพ   เลือกรูปภาพที่ต้องการตัดแล้วคลิกแท็บการตัดภาพ เพื่อเลือกรูปแบบการตัดภาพ   เลือกรูปแบบการตัดภาพแบบอิสระ   คลิกเมาค้างเพื่อเลือกส่วนที่ต้องการตัดเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วคลิก ปุ่มตัดภาพ   เราก็จะได้รูป […อ่านต่อ…]

การปรับความสว่าง สี ให้กับรูปภาพ ด้วย Photoscape

23 มิถุนายน 2016 เกียรติศักดิ์ 0

การปรับความสว่าง สี ให้กับรูปภาพ ด้วย Photoscape 1.คลิกเมนูแก้ไขรูปภาพ 2.หารูปภาพและเลือกรูปภาพที่เราต้องการปรับแต่ง 3.คลิกปุ่มเมนู   ความสว่าง,สี  ตรงด้านล่างของโปรแกรม   4.เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่างปรับความสว่าง,สี ขึ้นมา  ให้เราปรับตามต้องการ […อ่านต่อ…]

การย่อขยายภาพด้วย Photoscape

9 มิถุนายน 2016 เกียรติศักดิ์ 0

การย่อขยายภาพด้วย Photoscape 1.เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วคลิกเมนูแก้ไขภาพ   2.  คลิกเลือกไดว์และโฟลเดอร์ที่เราเก็บรูปไว้และเลือกรูปที่เราต้องการปรับขนาด   3. เลือกรูปภาพที่เราต้องการแล้วให้มาที่เมนู ย่อ/ขยายรูปภาพที่ด้านล่าง เลือกขนาดรูปภาพที่เร […อ่านต่อ…]